Abordatge dels Trastorns de Conducta

Moltes persones amb discapacitat intel·lectual presenten alteracions de la conducta. Donada la situació d'incertesa i confinament que estem vivint arran de la crisi sanitària del Covid 19, és molt probable que estiguin apareixent conductes disruptives a casa.

És per això que en aquest apartat trobareu una mica d’informació sobre què és la conducta i els trastorns de la conducta, consells sobre com prevenir que apareguin aquestes alteracions i algunes eines i recursos per poder utilitzar a casa.

Esperem poder-vos ajudar!

1. Què entenem per alteració de conducta?

La distinció entre una conducta “normal” o “anormal” no sempre està clara. Des d’un punt de vista social, podem definir com “anormal” aquella conducta que situa a la persona en una clara situació de desavantatge en el seu context sociocultural.

 Que la conducta sigui un problema o no dependrà d’aquests factors:

 • De la seva intensitat, freqüència i les conseqüències per la persona i el seu entorn
 • De l’entorn on es doni i de les normes socials que el regeixin
 • De l’edat de la persona
 • De la capacitat de la persona per proporcionar-nos una explicació
 • De la nostra formació, creences i valors sobre la naturalesa de la discapacitat intel·lectual i de les causes de l’alteració conductual.
 • De la capacitat de l’entorn per entomar la disrupció ocasionada pel problema de conducta.

És important que tinguem en compte que la conducta sempre comunica. És probable que quan els vostres fills mostrin una conducta desafiant no és perquè us estiguin posant a prova. Probablement estiguin intentant expressar, d’una manera poc adequada, allò que els passa, el que necessiten, el que senten... Tanmateix, influirà moltíssim en el seu comportament la manera com nosaltres ens mostrem davant d’aquestes conductes.

2. Per què apareixen les conductes problemàtiques?

És molt important saber que les conductes apareixen per 4 motius, és el que coneixem per funcions de la conducta:

1. Evitació

Evitar fer tasques o exigències que en el moment no es volen fer.

2. Atenció

Aconseguir captar l’atenció de l’adult.

3. Obtenció de tangibles

Aconseguir coses que li agraden.

4. Estimulació sensorial
3. Què és el Suport Conductual Positiu?

El SCP és un enfoc pensat per a gestionar els trastorns de la conducta que posa especial èmfasi en modificar les condicions ambientals i/o en treballar el dèficit en les habilitats, és a dir, posa de relleu la prevenció. Es prefereix una planificació a llarg termini per a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones que no una actuació puntual en un moment de crisi.

El SCP és eficaç inclús per reduir conductes molt greus i és especialment sensible a les necessitats i prioritats de famílies i educadors.

Recursos: Curso básico de Autoformación en Apoyo Conductual Positivo

4. Consells per prevenir les conductes

Per tal de prevenir l’aparició de les conductes problemàtiques cal que tingueu en compte:

L'ambient/entorn

Ens podem formular preguntes com: L’entorn és còmode? És un lloc conegut per ell? Li resulta agradable? Se sent escoltat? Desenvolupa activitats en relació a la seva edat, capacitats i preferències? Pot triar? Estan satisfetes les seves necessitats de socialització?

La comunicació

Cal explicar a la persona què s’espera d’ella. És el que es coneix com expectatives de conducta. Aquestes s’han de comunicar clarament i si cal fer servir suports visuals. Les expectatives sempre han d’estar formulades en positiu.

Per exemple:

 • No picar / respectar als altres
 • No cridar / parlar amb un to de veu adequat
 • No sortir sense permís per anar al lavabo / Demanar permís per anar al lavabo
Els límits i normes

És important tenir clars quin son els límits que no es poden traspassar. Haurem d’establir uns criteris clars i concisos sobretot quan la persona posi en perill la seva seguretat o la dels altres.

La persona que presenta alteracions de la conducta ha de saber quin és un límit infranquejable i el per què. També com s’actuarà si es dona aquesta conducta. I paral·lelament s’ensenyaran habilitats per tal de no arribar a que aquestes es donin.

El rol de l'adult

La manera com nosaltres ens mostrem davant les conductes problemàtiques serà determinant perquè aquestes apareguin i/o siguin més o menys greus.

Tot i que sovint és difícil, cal mostrar-se sempre amb una actitud calmada quan s’està donant una conducta alterada. Hem d’estar en disposició d’escoltar, esperar, acompanyar...

Ús de suports visuals

Caldrà que les expectatives estiguin adaptades a l’edat, nivell cognitiu i sistema de comunicació augmentatiu o alternatiu (SAAC) que utilitzi la persona.

Ús de reforçadors

Els reforçadors son aquelles coses que agraden a la persona. Els reforçadors poden ser:

 • TANGIBLES: objectes, joguines, menjar, etc.
 • SOCIALS: atenció, contacte físic, joc compartit, etc.

Llista de reforçadors

5. Eines i recursos
Horaris o seqüències d'activitats

Ens servirà per planificar i anticipar les activitats que cal fer durant una estona determinada o durant un dia. Caldrà explicar i mostrar la seqüència a la persona. També es pot elaborar de manera conjunta.

Clica aquí per a veure exemples de a Calendaris i rutines.