CONEIXEMENT I INNOVACIÓ

NOVES TECNOLOGIES

CO

App & Town Compagnon

És una aplicació que compagina l’smartcity amb l’ús de tecnologies, amb l’objectiu de millorar la vida dels ciutadans i donar-los eines per poder-se moure per la ciutat. Ideal per a persones amb dificultats en la mobilitat urbana, ja sigui a peu o en transport públic, del qual es facilita l’accés mitjançant una supervisió dels desplaçaments.

Desenvolupada per Mass Factory, l'app funciona a l'àmbit del sistema integrat de transport metropolità de l'ATM de l'Àrea de Barcelona, l'àrea metropolitana de Madrid, i a les ciutats canadenques de Laval i Longueil. El projecte s'ha desenvolupat amb la col·laboració d'AMPANS i altres entitats.

Més informació

CO

Guttman Neuro Personal Trainer

La utilització de Guttmann Neuro Personal Trainer adaptat per a DI Infantil i/o Juvenil o DI Adult, facilitarà la seva inclusió i integració mitjançant el desenvolupament de les seves funcions cognitives.

És una plataforma de tele-rehabilitació cognitiva online supervisada per professionals que proporcionen tractament personalitzat de manera automatitzada o manual per la rehabilitació de les funcions superiors (atenció, memòria, llenguatge i funcions executives).

Més informació

Prelaboral

Entigest

AMPANS compta amb ENTIGEST, software de gestió per a entitats de serveis a persones amb discapacitat intel·lectual, per gestionar la major part dels processos de l’entitat. Aquest software ens ha permès agilitzar i compartir la informació entre els diferents professionals d’una forma segura, disposar d'expedients digitalitzats de les persones ateses, reduir processos administratius, extracció d’indicadors de gestió, automatitzar informes, avançar en la gestió de la qualitat ( ISO, EMAS, OSHAS, EFQM +400), etc.

ENTIGEST és una eina de gestió que desenvolupa Global Media Software (GMS) amb una col·laboració activa per part de la nostra entitat en la proposta de millores i nous mòduls de la plataforma.

Més informació