Enclavaments

Un grup de treballadors/treballadores del Centre Especial de Treball d'AMPANS (CET) supervisat per un monitor/a, es desplaça temporalment a les instal·lacions d’una empresa que ha contractat l’enclavament laboral per realitzar una feina determinada.

Els avantatges de contractar un enclavament laboral per a la seva empresa, són:

  • Reducció de costos de transport.
  • La ubicació a casa del client permet un control de qualitat immediat.
  • Possibilita els canvis ràpids de comandes. Incrementa la flexibilitat.
  • Redueix l'inventari.

Per a les persones treballadores que participen a l'enclavament, afavoreix:

  • La inclusió laboral.
  • L'autonomia i la maduresa personal i social.