Escola

Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen dret a un sistema d'educació inclusiu, així com a la formació al llarg de la vida, perquè puguin desenvolupar amb plenitud el seu potencial humà (talent, creativitat, aptituds...), tinguin una vida digne i participin de manera efectiva a la societat.

Formacio ocupacionalS

ESCOLA

L'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas d'AMPANS és un centre educatiu concertat amb el Departament d'Ensenyament. Atén a alumnes amb necessitats educatives especials en edats compreses entre els 3 i els 21 anys. Ofereix als infants i joves itineraris educatius personalitzats i adaptats que els ajuda en l'autonomia personal, social i/o laboral.

Actualment té autoritzades i concertades 27 unitats d'educació especial i 217 places. L'alumnat del centre educatiu són nens i nenes amb discapacitat intel·lectual que presenten perfils diversos, però predominen alumnes amb: Trastorn de l'Espectre Autista 25% i Trastorns de Conducta 47%.

Impartim els següents nivells educatius:

  • Educació infantil
  • Educació primària
  • Secundària adaptada
  • IFE d'auxiliar de comerç i vendes
  • Programes de Transició al Treball (PATT)
  • Programes de Transició a la Vida Adulta (TVA)

Disposem d’instal·lacions i equipaments adaptats i complementem l’activitat curricular amb activitats rehabilitadores, esportives, sortides, colònies, tallers i escola d’estiu.

Certificats Professionalitat

ITINERARIS I PROGRAMES FORMATIUS

De la franja dels 16 als 21 anys, les opcions de formació post-obligatòria s'orienten en funció del nivell d'aprenentatge i dels interessos de l'alumne:

Itineraris Formatius Específics (IFE)
Formació professional adaptada orientada a l'alumnat amb NEE associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no pot seguir una formació professional ordinària.

Programa de formació i Inserció (PFI)
Oferta formativa per a l'alumnat que ha disposat de plans de suport específics durant la seva escolarització bàsica obligatòria al centre ordinari. El PFI ofereix formació en competències personals i professionals per accedir, amb garanties, a un procés de preparació per a la inserció laboral.

Programa de qualificació professional inicial (PQPI)
S'adreça a joves que han acabat l'ESO sense obtenir la titulació. Formació bàsica i professional que facilita la incorporació al món laboral o continuar l' itinerari formatiu. Dóna opció a una formació complementària per obtenir el graduat en ESO.

Formació Ocupacional
Oferta formativa per a joves i adults que han abandonat el sistema educatiu i no han fet formació post-obligatòria però volen adquirir bagatge en competències personals i professionals per a la inserció laboral. Són formacions breus, de períodes d'entre 6 i 12 mesos, segons l'especialitat.